Verstoord eetgedrag / eetbuien

Het verschil tussen normale interesse in gezonde voeding en verstoord eetgedrag kan moeilijk te onderscheiden zijn. Veel mensen zijn immers met voeding en afvallen bezig. Gedrag is verstoord als het gedrag schadelijk is geworden voor je op sociaal, emotioneel of psychisch vlak. Niet zelden begint verstoord eetgedrag met een (geslaagde) poging om wat af te vallen, maar worden de eetregels in de loop der tijd steeds extremer. Je kunt zelf heel lang twijfelen of je eetgedrag verstoord is. Is een beetje raar doen met eten gelijk een probleem? Of vraag je je toch in je hoofd af of het “normaal” is wat je doet?  Het hierover hebben met iemand kan angst en schaamte geven en ook de bevestiging dat je wél een probleem hebt. En dan moet je er wat aan doen….. Dit kan een reden zijn om je eetgedrag lang geheim te houden. Echter, hierdoor kun je er veel langer last van houden dan nodig. 

Meestal hebben eet- en gewichtsproblemen een emotionele oorzaak. Je kunt dit bijvoorbeeld herkennen doordat je meer wilt eten dan je eigenlijk nodig hebt of dat je impulsief te veel eet (bijvoorbeeld ongecontroleerde eetbuien). De reden kan zijn dat je het moeilijk vindt om met emoties als machteloosheid, verdriet, boosheid, leegte of onrust om te gaan. Te veel of te weinig eten kan voor afleiding zorgen waardoor je even niet aan je problemen hoeft te denken of je emoties hoeft te voelen. Teveel of te weinig eten kan vervolgens weer een weerslag op je gevoelsleven geven, met als gevolg onvrede, schuld- en schaamtegevoelens. Om dit proces te doorbreken zal een dieet niet voldoende zijn. Weten wat je zou moeten eten betekent namelijk nog niet dat je je hier ook aan houdt. 

Samen kunnen we kijken naar wat voor problemen er spelen op het gebied van eten en wat de oorzaken zijn van het verstoorde eetgedrag. Dit kan zijn: gebrek aan zelfvertrouwen, eigenwaarde, gevoelens van schuld, boosheid, schaamte, eenzaamheid, verveling, leegte en depressieve gevoelens. Door hier stap voor stap naar te kijken kunnen we ook naar oplossingen toewerken. 

Eetproblemen ontstaan niet van de ene op de andere dag. Het oplossen ervan vraagt daarom tijd. Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig om te voorkomen dat er een terugval plaats vindt in het oude eetpatroon.