Verstoord eetgedrag/ eetbuien

Het verschil tussen normale interesse in gezonde voeding en verstoord eetgedrag kan moeilijk te onderscheiden zijn. Veel mensen zijn immers met voeding en afvallen bezig. Gedrag is verstoord als het gedrag schadelijk is geworden voor je op sociaal, emotioneel of psychisch vlak. Niet zelden begint verstoord eetgedrag met een (geslaagde) poging om wat af te vallen, maar worden de eetregels in de loop der tijd steeds extremer. Je kunt zelf heel lang twijfelen of je eetgedrag verstoord is. Is een beetje raar doen met eten gelijk een probleem? Of vraag je je toch in je hoofd af of het “normaal” is wat je doet?  Het hierover hebben met iemand kan angst en schaamte geven en ook de bevestiging dat je wél een probleem hebt. En dan moet je er wat aan doen….. Dit kan een reden zijn om je eetgedrag lang geheim te houden. Echter, hierdoor kun je er veel langer last van houden dan nodig.  

Samen kunnen we kijken naar wat voor problemen er spelen op het gebied van het eetgedrag en wat de oorzaken zijn van het verstoorde eetgedrag. Dit kan zijn: gebrek aan zelfvertrouwen, eigenwaarde, gevoelens van schuld, boosheid, schaamte, eenzaamheid, verveling, leegte en depressieve gevoelens. Door van eten een probleem te maken hoef je niet onder ogen te zien wat er werkelijk speelt of wat er werkelijk ervaren wordt. Door hier stap voor stap wel naar te kijken kunnen we ook naar oplossingen toewerken. 

Eetproblemen ontstaan niet van de ene op de andere dag. Het oplossen ervan vraagt daarom tijd. Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig om te voorkomen dat er een terugval plaats vindt in het oude eetpatroon.