Een GelukkigHB groep is een groep voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden. De groepen worden ingedeeld naar leeftijd (zie hieronder voor de verschillende groepen) en er zitten maximaal 6 kinderen in een groep. In de groepen doen kinderen contacten op met andere kinderen die een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau hebben. In GelukkigHB groepen worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor wordt de creativiteit geprikkeld, neemt de motivatie en de creativiteit toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en verbeteringen voorstellen. Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo, op zijn eigen wijze, met eigen doelen. In GelukkigHB groepen wordt dit als leidraad genomen, waardoor ieder kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen zoals het bij hem/haar past. Dit vindt allemaal plaats binnen een speelse setting, waarbij plezier in ontwikkelen voorop staat.

Uit onderzoek naar hoogbegaafde volwassenen is gebleken dat een aantal zaken extra aandacht vragen in de ontwikkeling van hoogbegaafde mensen. Door de combinatie van verschillende methodieken en de visie van GelukkigHB op hoogbegaafdheid is een unieke werkwijze ontstaan waarmee hoogbegaafde kinderen een optimale begeleiding krijgen. In de GelukkigHB groepen worden allerlei top-down ontdekprojecten aangeboden. Ook is er veel ruimte voor zelfontplooiing. Door alle activiteiten heen wordt begeleiding geboden op het gebied van sociale vaardigheid, faalangst, mindset en weerbaarheid. Het is gebleken dat kinderen die deelnemen aan een GelukkigHB groep beter in hun vel gaan zitten, ze voelen zich gelukkiger en uitgedaagd,  ze krijgen plezier in leren en leven. Ze komen tot bloei.

De begeleiders van GelukkigHB groepen hebben een gedegen wetenschappelijke kennis van hoogbegaafdheid en veel praktijkervaring in het werken met hoogbegaafde kinderen. Wanneer extra of andere expertise nodig is, kan deze gevonden worden binnen het expertiseteam van GelukkigHB begeleiders in Zwolle, waarin verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd.

Er zijn groepen voor:
Peuters 3+
In de peutergroep wordt aandacht gegeven aan het samen spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en het samen ontdekken van nieuwe activiteiten, spelletjes en materialen. De begeleiding is gericht op de specifieke ontwikkeling van een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong.

De peutergroep is tweewekelijks op ochtend van 10 – 11.30 uur. Bij voldoende aanmelding zal de definitieve dag bekend worden.

Onderbouw:                     4-6 jaar
Middenbouw:                  6-9 jaar
Bovenbouw:                     9-11/12 jaar

Bij voldoende aanmeldingen zullen  nieuwe gelukkigHB-groepen starten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen de groepen naar leeftijd ingedeeld worden.

Intakeprocedure en toelating:

  • aanmelding via contactformulier
  • intakegesprek (het intakegesprek is gratis als tot plaatsing wordt overgegaan)
  • besluit tot plaatsing en start

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als toelatingseis. GelukkigHB hanteert daarom geen strikte grens van een IQ-testscore van 130 als norm voor hoogbegaafdheid. Wij nemen bij ieder kind een intake af waarbij we naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luisteren naar het verhaal dat ouders ons vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

Wij komen op internet bedrijven tegen die ons concept/naam proberen te kopiëren. Wij distantiëren ons van deze bedrijven. De praktijken van de GelukkigHB begeleiders staan voor integriteit, professionaliteit en kwaliteit in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Daar zijn we zuinig op. Het landelijk groeiende netwerk van professionele begeleiders en licentiehouders die de naam GelukkigHB mogen dragen en het concept gebruiken staan op de website van GelukkigHB.