Je bent van harte welkom voor begeleiding bij overgewicht, ondergewicht, (morbide) obesitas, verstoord eetgedrag, (emotioneel-, extern-, lijngericht eetgedrag of eetbuien). Dit kan individueel of in groepsverband.
Mijn begeleiding kenmerkt zich door op een holistische manier naar “het probleem” te kijken en op zoek te gaan naar de bron van waaruit het is ontstaan. Ik help je graag inzicht te krijgen in en bewust te worden van patronen welke jou niet langer dienen, oude pijnen te helen en je leven vorm te geven zoals jij dat graag wilt. Om te mogen zijn wie jij bent!

Het verschil tussen normale interesse in gezonde voeding en verstoord eetgedrag kan moeilijk te onderscheiden zijn. Veel mensen zijn immers met voeding en afvallen bezig. Gedrag is verstoord als het gedrag schadelijk is geworden voor je op sociaal, emotioneel of psychisch vlak. Niet zelden begint verstoord eetgedrag met een (geslaagde) poging om wat af te vallen, maar worden de eetregels in de loop der tijd steeds extremer. Je kunt zelf heel lang twijfelen of je eetgedrag verstoord is. Is een beetje raar doen met eten gelijk een probleem? Of vraag je je toch in je hoofd af of het “normaal” is wat je doet? Het hierover hebben met iemand kan angst en schaamte geven en ook de bevestiging dat je wél een probleem hebt. En dan moet je er wat aan doen….. Dit kan een reden zijn om je eetgedrag lang geheim te houden. Echter, hierdoor kun je er veel langer last van houden dan nodig.

Meestal hebben eet- en gewichtsproblemen een emotionele oorzaak. Je kunt dit bijvoorbeeld herkennen doordat je meer wilt eten dan je eigenlijk nodig hebt, niet willen eten, of dat je impulsief te veel eet (bijvoorbeeld ongecontroleerde eetbuien). De reden kan zijn dat je het moeilijk vindt om met emoties als machteloosheid, verdriet, boosheid, leegte of onrust om te gaan. Te veel of te weinig eten kan voor afleiding zorgen, waardoor je even niet aan je problemen hoeft te denken of je emoties hoeft te voelen. Teveel of te weinig eten kan vervolgens weer een weerslag op je gevoelsleven geven, met als gevolg onvrede, schuld- en schaamtegevoelens. Om dit proces te doorbreken zal een dieet niet voldoende zijn.

Samen kunnen we kijken naar wat er speelt op het gebied van eten en wat de oorzaken zijn van het verstoorde eetgedrag. Dit kan zijn: gebrek aan zelfvertrouwen, eigenwaarde, gevoelens van schuld, boosheid, schaamte, eenzaamheid, verveling, leegte en depressieve gevoelens. Door hier stap voor stap naar te kijken kunnen we ook naar oplossingen toewerken.

Mijn manier van werken is zowel analytisch en op wetenschappelijke inzichten gebaseerd, als intuïtief en eclectisch. Dat wil zeggen dat ik uit een ruime bagage aan werkwijzen, invalshoeken en methodes kies welke mijns inziens in de begeleiding nodig/aanvullend is. Geen vast programma, maar begeleiding welke ik intuïtief zal invullen. Hoe? Dat mag ontstaan… Want zo werk ik het liefst.