Begeleiding

Wanneer we een begeleidingstraject in gaan, loop ik een stukje met je mee in je leven. Om wat ruimte te geven, je te leren anders naar jezelf, de ander en de omgeving te kijken. Ik geef instrumenten in handen om anders met de dingen om te gaan, zodat jij daarna weer op eigen kracht verder kunt.

Verschillende thema’s/ onderwerpen kunnen aan bod komen. Vaak is een thema het accepteren en waarderen van de eigen identiteit. Voor een hoogbegaafd of hooggevoelig persoon is dit immers vaak een extra uitdaging. En juist zo belangrijk om een gezond zelfvertrouwen te ontwikkelen. Een ander onderwerp is het leren jezelf te gaan begeleiden in het leven. Als je bijvoorbeeld hooggevoelig bent, is het belangrijk te herkennen wanneer je overprikkeld bent of dreigt te raken en wat je kunt doen om jezelf weer in balans te brengen. Als hoogbegaafd persoon kun bijvoorbeeld leren bewust te kiezen wanneer je je wel of niet aanpast aan de omgeving.

Ook kunnen we kunnen werken aan faalangst, overmatig perfectionisme of een al te kritische houding (naar jezelf en/of anderen) en emotie-regulatie.

Soms is er ruimte nodig om emotionele zaken te verwerken. Die ruimte is er in de begeleiding. Ik kan je leren beter in contact te komen met je gevoelens en je eigen lijf.

Mijn manier van werken is zowel analytisch en op wetenschappelijke inzichten gebaseerd, als intu√Įtief en eclectisch. Dat wil zeggen dat ik uit een ruime bagage aan werkwijzen, invalshoeken en methodes kies waarvan ik denk dat in deze situatie nodig is. Onderdelen van de begeleiding kunnen o.a. zijn:
– creatieve expressie zoals tekenen, schilderen, knutselen
– rollenspel
– opdrachten voor thuis
– lichaamsoefeningen (yoga, mindfulness)
–¬†activiteiten in de natuur
– gesprekken
– werk-/leeropdrachten of projecten