Wanneer we een begeleidingstraject in gaan, loop ik een stukje met je mee in je leven. Zonder oordeel luister ik naar je verhaal. Samen kijken we naar  wat je nodig hebt om zelf weer verder te kunnen. Ik leer je anders te kijken naar jezelf, de ander en de omgeving. De begeleiding is erop gericht om weer in verbinding met jezelf te zijn.

Als je vastloopt of problemen ervaart door hooggevoeligheid of (hoog)begaafdheid, kan het fijn zijn om extra individuele ondersteuning te krijgen. Extra uitleg over wat (hoog)begaafdheid/ hooggevoeligheid is en wat het betekent voor jezelf, kan helpen meer inzicht en begrip te krijgen. We kunnen werken aan faalangst, overmatig perfectionisme of een al te kritische houding (naar jezelf en/of anderen) en emotie-regulatie.
Soms is er ruimte nodig om emotionele zaken te verwerken. Die ruimte is er in de begeleiding. Ik kan je leren beter in contact te komen met je gevoelens en je eigen lijf.
Een ander thema kan het accepteren en waarderen van de eigen identiteit zijn. Voor een (hoog)begaafd of hooggevoelig persoon is dit immers vaak een extra uitdaging. En het is juist zo belangrijk om een gezond zelfvertrouwen te ontwikkelen.
Een ander onderwerp is te leren hoe je jezelf kunt ondersteunen in het leven. Als je bijvoorbeeld hooggevoelig bent, is het belangrijk te herkennen wanneer je overprikkeld bent of dreigt te raken en wat je kunt doen om jezelf weer in balans te brengen. Als hoogbegaafd persoon kun je bijvoorbeeld leren bewust te kiezen wanneer je je wel of niet aanpast aan de omgeving.

Mijn manier van werken is zowel analytisch en op wetenschappelijke inzichten gebaseerd, als intuïtief en eclectisch. Dat wil zeggen dat ik uit een ruime bagage aan werkwijzen, invalshoeken en methodes kies welke mijns inziens in de begeleiding nodig/aanvullend is. Geen vast programma, maar begeleiding welke ik intuïtief zal invullen. Hoe? Dat mag ontstaan… Want zo werk ik het liefst.